3.-4.9.2022 - Národní výstava NPS 2022

Akce proběhne v JK Opřetice. Součástí akce budou výstavní třídy na ruce, speciální výstavní třídy a ostatní soutěže

Posuzovatelka: paní Amanda Gomersall, Velké Británie (panel NPS, BCPS a BSPS)

Na akci je zvýhodněné startovné pro členy NPS a ACHMK

Startovné: 250 Kč / start pro členy NPS, CACP a ACHMK, 350 Kč / start pro nečleny NPS, CACP a ACHMK.

Potvrzení o zaplacení startovného zasílejte společně s přihláškou, jinak nebude Vaše přihláška přijata.

Propozice jsou k dispozici ZDE

Uzávěrka přihlášek: 10.8.2022

V současné době je k dispozici 1 box pá 2.9. - sobota 3.9.2022.

Další ustájení k dispozici zde

17.9.2022 - 4. česká výstava connemara pony

Akci pořádá CACP za podpory NPS a proběhne již tradičně ve Straškově - Vodochodech.

Součástí jsou výstavní třídy na ruce, speciální výstavní třídy a sportovní soutěže.

Speciální výstavní třídy jsou otevřeny pro MM plemena, MMPBr a ČSP

Sportovní soutěže jsou otevřeny pro pony bez omezení.

Součástí akce je i vozatajský parkur dle pravidel NPS

Posuzovatel: pan Damien Gill, Irsko

Propozice a přihláška jsou k dispozici ZDE

1.10.2022 - Podzimní sportovní den NPS

Na akci budou vypsány sportovní soutěže - vozatajský parkur a drezura, traily, jízda zručnosti s vodičem, jumping a soutěž Běž-Jeď-Veď.

Akce proběhne na Jízdárně Lhota

Rozhodčí: Iveta Lewingerová, Eva Zelená, Jan Jelínek

Na akci je zvýhodněné startovné pro členy NPS a ACHMK

Startovné: 250 Kč / start pro členy NPS, CACP a ACHMK,

      350 Kč / start pro nečleny NPS, CACP a ACHMK.

Potvrzení o zaplacení startovného zasílejte společně s přihláškou, jinak nebude Vaše přihláška přijata.

Propozice jsou k dispozici ZDE

Přihláška je k dispozici ZDE

Uzávěrka přihlášek: 20.9.2022