10.-11.8.2019 - Národní výstava NPS 2019

Akce se bude konat na Jízdárně Lhota.

Součástí akce budou výstavní třídy na ruce, 4. kolo NPS Lead Rein poháru, 4. kolo NPS FRŠ, JRŠ a ORŠ a 4. kolo Cavalletto vozatajského šampionátu. Bude zde rovněž udělena Cena ASCHK ČR pro nejlepšího Mladého vystavovatele.

Na akci bude zvýhodněné startovné pro členy NPS

Posuzovatelka: paní Lorraine Clynes Thomas, hřebčín Cheshmere, Velká Británie (panel NPS a panel WPCS)

Fotograf: pan Viktor Král

Propozice jsou k dispozici ZDE

(dne 17.7.2019 byly propozice aktualizovány v sekci vozatajský parkur. Z technických důvodů nebude kurz obsahovat maratonovou překážku a není tak povinná přilba a vesta pro účastníky starší 18 let)

Přihláška je k dispozici ZDE.

Uzávěrka přihlášek 22.7.2019

Prosímě zasílejte přihlášky zároveň s potvrzením o zaplacení startovného. Přihlášky bez potvrzení NEBUDOU přijaty.

Přihlášky společně s potvrzením o zaplacení startovného zasílejte na adresu prihlaska.vystava@seznam.cz. Tento mail zároveň slouží k případným dotazům.

7.9.2019 - Working Hunter Show 2019 - Jízdárna Lhota

Akce proběhne na Jízdárně Lhota. Její součástí budou speciální výstavní třídy a sportovní soutěže. Součástí akce budou 5. kola NPS LRP, NPS FRŠ, NPS JRŠ, NPS ORŠ a NPS CVŠ.

Na akci budou vyhlášeni šampioni a vícešampioni následujících NPS seriálových soutěží: NPS First Ridden Šampionátu, NPS Junior Ridden Šampionátu, NPS Open Ridden Šampionátu, NPS Working Hunter Pony Šampionátu - Ceny Jízdárny Lhota a Cavalletto Vozatajského Šampionátu.

Posuzovatelka: paní Fiona Cabrol, Velká Británie

Fotograf: pan Viktor Král

Na akci bude zvýhodněné startovné pro členy NPS.

 (informace k členství v NPS naleznete ZDE)

Propozice jsou k dispozici ZDE

Přihláška je k dispozici ZDE

Prosíme zasílejte Vaše přihlášky současně s potvrzením o zaplacení. Přihlášky bez potvrzení NEBUDOU přijaty.

Uzávěrka přihlášek: 19.8.2019

Přihlášky společně s potvrzením o zaplacení startovného zasílejte na adresu prihlaska.vystava@seznam.cz. Tento mail zároveň slouží k případným dotazům.

14.9.2019 - Bundeschampionat 2019 - Rakousko

Pořádá Österreichischer Zuchtverband für Ponies,Kleinpferde und Spezialrassen.

Jsou vypsány výstavní třídy na ruce a speciální výstavní třídy MV, LR, FR a OR.

Uzávěrka přihlášek 25.8.2019

Posuzovatelé: paní Iveta Lewingerová (CZE) a pan Harold Zoet (NL)

Propozice a přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách pořadatele Österreichischer Zuchtverband für Ponies,Kleinpferde und Spezialrassen

22.9.2019 - II. Národní šampionát speciálních výstavních tříd a finále Lead Rein poháru 2019

Akce proběhne na výstavišti Lysá nad Labem v rámci výstavy Kůň 2019. Součástí budou speciální výstavní třídy a sportovní soutěže. Bude zde udělena i cena ASCHK ČR pro nejlepšího Mladého vystavovatele.

Posuzovatelka: paní Jacqueline Beatham, Velká Británie

Fotograf: pan Viktor Král

Na akci bude zvýhodněné startovné pro členy NPS.

(informace k členství v NPS naleznete ZDE)

Startovné pro členy NPS 250 Kč / start

Startovné pro nečleny NPS 350 Kč / start

Propozice akce naleznete ZDE

Přihlášku naleznete ZDE

Uzávěrka akce 2.9.2019

 

28.9.2019 - 1. česká výstava plemene Connemara a 3. česká výstava plemene ČSP

Pořádá JS U ryzáčka ve spolupráci s Národní pony společností.

Výstavní třídy na ruce (Connemara a Part Bred Connemara) a speciální výstavní třídy posuzuje paní Alex Kelly, Velká Británie (panel British Connemara pony society a MM panel NPS).

V rámci akce budou vypsány i speciální výstavní třídy (MV, OR a Driving) a sportovní soutěže (JZ s vodičem, JZ bz vodiče, JZO, Traily a vozatajský parkur)

SVT A SPORTOVNÍ TŘÍDY JSOU SPOLEČNÉ PRO OBĚ VÝSTAVY. ZASÍLEJTE SVÉ PŘIHLÁŠKY PROSÍM POUZE PŘES JEDNU Z VÝSTAV.

Propozice na 1. českou výstavu Connemara jsou k dipozici ZDE

Propozice na 3. českou výstavu plemene ČSP jsou k dispozici ZDE.

Přihláška je k dispozici v XLSx, nebo v PDF

The schedule is available HERE

The Entry form is available in XLSx or in PDF

16.5.2020 - IV. šampionát nativních britských plemen - Jízdárna Lhota

Na šampionátu pořádaném Jízdárnou Lhota ve spolupráci s NPS budou vypsány SVT a sportovní soutěže.

Posuzovatelka: paní Amanda Gomersall, Velká Británie

5.9.2020 - Working Hunter Show 2020 - Jízdárna Lhota

Working Hunter Show 2020 pořádá Jízdárnou Lhota ve spolupráci s NPS. Součástí akce budou výstavní třídy na ruce, speciální výstavní třídy a sportovní soutěže.

Posuzovatelé: paní Anna Stevens a pan Robert Parker-Jones, Velká Británie