24.7.2022 - Vzděláváme se s NPS - zaměřeno na Jumping a Traily

Akce proběhne na Jízdárně Lhota

Veřejný trénink zaměřený na správnou techniku a překonávání přeážek v Jumpingu a na správný způsob překonávání překážek v Trailu.

Školitelky: Iveta Lewingerová a Rafífa Hamoudová

Zápisné: člen NPS, CACP a ACHMK: 250 Kč /1 trénink

nečlen NPS, CACP a ACHMK: 350 Kč / 1 trénink

Přihlášku obsahující jméno účastníka, jméno koně a trénink jehož se bude dvojice účastnit zašlete na e-mail: prihlaska.vystava@seznam.cz

Zápisné zašlete na účet č. 2801331271/2010, variabilní symbol 24072022

uzávěrka přihlášek: 21.7.2022

15.-16.10.2022 - vozatajský seminář s panem Ladislavem Jirgalou

Seminář určený pro koně všech stupňů výcviku.