22.2.2019 - Reprodukční problematika u koní II.

Pořádá ACHMK za podpory NPS a jezdeckých potřeb Cavalletto.

Přednášející: paní Doc. MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D.

Témata semináře:

  • způsoby připouštění – výhody a nevýhody jednotlivých metod
  • připouštění rizikových klisen
  • kontrola a možnost ovlivnění rizikové gravidity

Místo konání: prodejna Jezdecké potřeby Cavalletto, Čechova 1433, Benešov od 12:00.

Před seminářem, a během pauzy bude možné, aby si účastníci semináře nakoupili v jezdeckých potřebách s 20% slevou na celý nákup (Nevztahuje se na krmení, sulky  a kočáry).

Uzávěka přihlášek: 9. února 2020 ( do 20 hodin)

Cena (včetně malého občerstvení) : 

Pro členy ACHMK a NPS 300 Kč

Pro nečleny je cena 500 Kč.

Online přihláška je k dispozici ZDE

*způsoby připouštění - výhody a nevýhody jednotlivých metod
* připouštění rizikových klisen
*kontrola a možnost ovlivnění rizikové gravidity

Více zde: https://www.achmk.cz/products/seminar-s-mvdr-marketou-sedlinskou-ii/
*způsoby připouštění - výhody a nevýhody jednotlivých metod
* připouštění rizikových klisen
*kontrola a možnost ovlivnění rizikové gravidity

Více zde: https://www.achmk.cz/products/seminar-s-mvdr-marketou-sedlinskou-ii/

22.2.2019 - Klasické zápřeže s panem Milanem Novákem

Pořádá ACHMK za podpory NPS a jezdeckých potřeb Cavalletto.

Přednášející: pan Milan Novák, člen správní rady Společnosti přátel klasických zápřeží ČR, z.ú.

Soutěže klasických zápřeží jsou odlišné od sportovních vozatajských závodů. Klade se zde důraz na esteticku, eleganci, tradici a umění vozataje. Asociace chovatelů miniaturních koní společně s Národní pony společností by rády otevřely tento krásný svět i majitelům miniaturních koní a ostatních plemen pony. Proto je - za podpory Společnosti přátel klasických zápřeží - organizován tento seminář, de se účastnící dozví vše podstatné o těchto soutěžích.

Témata semináře:

  • Výklad pravidel
  • Hodnocení soutěží pro klasické zápřeže

Při soutěžích „tradičních zápřeží“ se nejedná o vozatajské závody jak je známe dnes. Jde o soutěže, kde se klade důraz hlavně na estetiku, eleganci, tradici a dovednosti vozataje a ovladatelnost koní. V České republice se v roce 2019 konala první mezinárodní soutěž, za účasti také spřežení pony.

Asociace chovatelů miniaturních koní spolu s Národní pony společností , za podpory společnosti přátel klasických zápřeží, by ráda, aby se těchto soutěží účastnili majitelé spřežení miniatirních koní a pony. Více zde: https://www.achmk.cz/products/serminar-klasicke-zapreze-s-milanem-novakem/

Místo konání: prodejna Jezdecké potřeby Cavalletto, Čechova 1433, Benešov, od 15:30

Před seminářem, a během pauzy bude možné, aby si účastníci semináře nakoupili v jezdeckých potřebách s 20% slevou na celý nákup (Nevztahuje se na krmení, sulky  a kočáry).

Uzávěka přihlášek: 9. února 2020 ( do 20 hodin)

Cena (včetně malého občerstvení) : 

Pro členy ACHMK a NPS 200 Kč

Pro nečleny je cena 400 Kč.

Online přihláška je k dispozici ZDE

28. - 29. 3. 2020 - Vozatajský seminář s panem Ladislavem Jirgalou

Akci pořádá ACHMK za podpory NPS a je určena pro začínající i pokročilé vozataje.

Kapacita pro účast se spřežením omezena, kapacita pro účast jako divák omezena není.

Na akci je zvýhodněné zápisné pro členy ACHMK a NPS

Účast jako divák: člen ACHMK/NPS: 400 Kč

   nečlen 600 Kč

Účast s koněm: člen ACHMK / NPS: 1000 Kč / spřežení

 nečlen: 1500 Kč / spřežení

Uzávěrka přihlášek 1.3.2020, nebo při naplnění kapacity.

Informace a přihlášku naleznete na webu ACHMK ZDE

1.-3.5.2020 - vzděláváme se a trénujeme s NPS

Národní pony společnost ve spolupráci s Jízdárnou Lhota pro Vás připravují jarní veřejné tréninky zaměřené na speciální výstavní třídy, seminář o speciálních výstavních třídách a školení rozhodčích sportovních soutěží.

Program:

Pátek 1.5.2020 - seminář speciální výstavní třídy - teorie a výklad pravidel. Následuje školení rozhodčích sportovních soutěží

Sobota 2.5.2020 - trénink SVT Mladý vystavovatel a Lead Rein, vozatajský trénink (s panem Janem Jelínkem)

Neděle 3.5.2020 - trénink SVT Mladý vystavovatel, First Ridden, Junior Ridden, Open Ridden a Working Hunter Pony

Na akci je zvýhodněné zápisné pro členy NPS a ACHMK

Uzávěrka přihlášek: 24.4.2020

Propozice a přihláška jsou k dispozici ZDE

 

 

 

2.5.2020 - Vozatajské soustředění s panem Janem Jelínkem - Jízdárna Lhota

Národní pony společnost a Jízdárna Lhota Vás zvou vozatajské soustředění určené pro děti, juniory i dospělé. Soustředění povede pan Jan Jelínek, který jako jediný z českých vozatajů absolvoval náročný vzdělávací program německé jezdecké federace u mistra opratí pana Michaela Quinklera zakončený zkouškou a stal se kvalifikovaným učitelem jízdy se spřežením. Po návratu z Německa se účastnil, jako vozataj, národních i mezinárodních soutěží s různými typy spřežení (jednospřeží, dvojspřeží i čtyřspřeží). Účastnil se mimo jiné u mistrovství světa jednospřeží v italském Pratoni del Vivaro v roce 2010. V současné době se věnuje především trenérské práci, kde je jeho velkým úspěchem účast paní Markéty Jelínkové na  MS jednospřeží v holandském Kronenbergu.

Zvýhodněné zápisné pro členy NPS a ACHMK

Cena pro členy NPS a ACHMK: 300 Kč / tréninkovou hodinu

Cena pro nečleny: 500 Kč / tréninkovou hodinu

Uzávěrka přihlášek: 24.4.2020 nebo při naplnění kapacity

Přihláška je k dispozici ZDE

4.-6.7.2020 Letní kemp NPS - Jízdárna Lhota

Národní pony společnost ve spolupráci s Jízdárnou Lhota pro Vás připravují druhý ročník Letního kempu NPS. Jeho náplní budou pro ty nejmenší a jejich rodiče tréninky speciálek a/nebo jezdeckých her (zábavnou formou), pro juniory připravíme trénink speciálek, případně skokový trénink. Zbytek času bychom mohli věnovat procházkám s koňmi na ruce (vyjížďkám) po okolí, večer pak opékání buřtů a popovídání si.

Letní kemp bude - stejně jak v minulém roce - pouze pro členy NPS.

Podrobnosti obdrží členové NPS do mailu v prvním čtvrtletí roku 2020.