Členem NPS se může stát fyzická nebo právnická osoba respektující stanovy NPS. Členství (druh Ostatní členové) vzniká dnem schválení písemné přihlášky předsednictvem spolku a úhradou zápisného a členského příspěvku pro daný rok.

Jednorázové zápisné činí 500 Kč,-

Výše ročního členského příspěvku:

  • 700 Kč / člen, pokud neodvádíte členský příspěvek ASCHK ČR (200 Kč) prostřednictvím jiného chovatelského svazu.
  • 500 Kč / člen v případě, že členský příspěvek ASCHK ČR již platíte prostřednictvím jiného chovatelského svazu.

Členové NPS budou mít na vybraných akcích a seminářích slevu na zápisném a budou mít možnost se podílet na chodu spolku.

Členové s druhém členství "Ostatní členové" mají stejná práva jako členové řádní, pouze nemohou hlasovat a volit, ale mohou být voleni.

Vzhledem k tomu, že přihlášky do NPS schvaluje předsednictvo, prosím počítejte s tím, že lhůta pro schválení přihlášky je 14 dní. Slevy na startovném na vybraných akcích platí pouze pro členy NPS. Posílejte proto své přihlášky, prosím, včas.

NÁRODNÍ PONY SPOLEČNOST, z.s.
PŘIHLÁŠKA – druh členství: ostatní člen

Jméno
Příjmení
Titul
Datum narození
Název společnosti
Adresa (ulice, č.p., město, PSČ)
Doručovací adresa - pokud je odlišná od výše uvedené adresy
Telefon
E-mail

Souhlasím se zpracováním výše uvedených údajů dle platného GDPR vnitřního předpisu pro interní potřeby Národní pony společnosti  a pro informační účely v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením (EU) 2016/679.

Vyjádření souhlasu
 

O přijetí / nepřijetí přihlášky budete informováni na Vámi uvedený e-mail. V případě přijetí přihlášky Vám rovněž zašleme informace týkající se platby zápisného a členského příspěvku.

Zápisné je jednorázové ve výši 500 Kč / člen

Roční členský příspěvek:  

  • 700 Kč / člen, pokud neodvádíte členský příspěvek ASCHK ČR (200 Kč) prostřednictvím jiného chovatelského svazu.
  • 500 Kč / člen v případě, že členský příspěvek ASCHK ČR již platíte prostřednictvím jiného chovatelského svazu. V tomto případě prosím uveďte název svazu, přes který platba příspěvku ASCHK probíhá.

Ostatní členství vzniká dnem schválení písemné přihlášky předsednictvem spolku a úhradou zápisného a členského příspěvku pro daný rok. Na schválení členství není právní nárok.

Zaplacením příspěvku vyjadřujete souhlas se stanovami NPS a s pravidly schválenými společností.

V případě, že členský příspěvek ASCHK ČR již platíte prostřednictvím jiného chovatelského svazu prosím uveďte jeho název

Souhlas s předáním osobních údajů člena Národní pony společnosti, z.s. Asociaci svazů chovatelů koní ČR, z.s.

Souhlasím s předáním osobních údajů Asociaci svazů chovatelů koní ČR, z.s., IČ: 00551643, U Hřebčince 479, 397 01 Písek (dále jen ASCHK), za účelem zpracování osobních údajů následujícím způsobem:

  1. ASCHK použije adresu člena spolku k zasílání časopisu Koně
  2. ASCHK použije adresu a kontaktní telefon či e-mail člena spolku, který je zároveň chovatelem koní, k identifikaci při účtování poplatků plemenné knihy. Na základě této identifikace má člen spolku nárok na slevu, což je pro něj finančně výhodné.
  3. ASCHK může použít adresu a kontaktní telefon či e-mail člena spolku k poskytnutí informací souvisejících s činností ASCHK.

Svým podpise stvrzuji, že souhlasím, aby organizace, která je výše uvedena, shromažďovala, zpracovávala, případně předávala mé osobní údaje v souladu s právy a povinnostmi, které jí ukládají obecně závazné právní předpisy.

Vyjádření souhlasu
 
Datum
Poznámky