Připravili jsme pro Vás kompletní pravidla. Jejich součástí jsou pravidla pro výstavní třídy na ruce, pravidla pro speciální výstavní třídy, pravidla pro posuzovatele, pravidla pro sportovní soutěže a pravidla pro podání protestu a disciplinární řízení. 

Prosíme, čtěte pravidla pozorně, abychom na akcích předešli zbytečným nedorozuměním.

V pravidlech pro rok 2020 jsme ve třídách na ruce detailně popsali výstroj koně s ohledem na vystavované plemeno. Ve sportovních soutěžích došlo k drobným upřesněním a připravili jsme pro Vás pravidla pro tři nové sportovní soutěže - jízdu zručnosti v zápřeži, jumping a štafetu družstev.

Těmito pravidly se řídí všechny seriálové soutěže vypisované pod hlavičkou NPS (LRP, FRŠ, ORŠ, JRŠ, WHPŠ, CVŠ), akce pořádané NPS a akce, které mají odkaz na tyto pravidla uveden v propozicích.

Pravidla NPS pro rok 2020

Seznam osob oprávněných k přeměření KVH v rámci výstav - protestů