Připravili jsme pro Vás kompletní pravidla. Jejich součástí jsou pravidla pro výstavní třídy na ruce, pravidla pro speciální výstavní třídy, pravidla pro posuzovatele, pravidla pro sportovní soutěže a pravidla pro podání protestu a disciplinární řízení. 

Prosíme, čtěte pravidla pozorně, abychom na akcích předešli zbytečným nedorozuměním.

V pravidlech pro rok 2023 došlo ke změně v části týkající se úpravy koně, u sportovních soutěží jsme do pravidel přidali soutěž běž-jeď-veď.

Věříme, že úpravy i novinky v pravidlech oceníte.

Těmito pravidly se řídí akce pořádané NPS a akce, které mají odkaz na tyto pravidla uveden v propozicích.

Pravidla NPS pro rok 2023

Seznam osob oprávněných k přeměření KVH v rámci výstav - protestů