Připravili jsme pro Vás kompletní pravidla. Jejich součástí jsou pravidla pro výstavní třídy na ruce, pravidla pro speciální výstavní třídy, pravidla pro posuzovatele, pravidla pro sportovní soutěže a pravidla pro podání protestu a disciplinární řízení. 

Prosíme, čtěte pravidla pozorně, abychom na akcích předešli zbytečným nedorozuměním.

V pravidlech pro rok 2022 došlo ke změně pouze u sportovních soutěží. Nově se nesmí účastnit klisny, které pod sebou mají v daném roce hříbě. Mírně jsme pozměnili pravidla pro jízdu zručnosti na oprati, upravili jsme KVH koní u Jumpingu a  do vozatajského parkuru jsme doplnili možnost použití užších překážek. Novinkou pro příští sezonu je pak parkur mezi kužely na opratích (může se vypisovat i v rámci štafety) a velmi zajímavá je i soutěž pro příznivce zapřahání - vozatajský parkur se žolíkem - volba dráhy.

Věříme, že úpravy i novinky v pravidlech oceníte.

Těmito pravidly se řídí akce pořádané NPS a akce, které mají odkaz na tyto pravidla uveden v propozicích.

Pravidla NPS pro rok 2022

Seznam osob oprávněných k přeměření KVH v rámci výstav - protestů