Protože jsme si vědomi toho, že kvalitním posuzovatelem se člověk nestane ze dne na den (např. absolvováním jednoho semináře), připravili jsme pro zájemce o posuzování do 20 let vzdělávací projekt "Mladý posuzovatel". Zájemci projdou jak teoretickou průpravou, tak praktickou částí.  

Na tento projekt naváží v roce 2019 soutěže pro mladé posuzovatele, ve kterých budou mít zájemci možnost prakticky zúročit získané znalosti.

Vzdělávací projekt je určen pouze pro členy NPS do 20 let.

Pokud máte zájem se tohoto projektu zúčastnit, prosím kontaktujte předsedkyni společnosti Rafífu Hamoudovou: hamoudova@npsinfo.cz

Těšíme se na spolupráci