Mezi Mountain and Moorland plemena patří celkem 12 plemen. Každé z těchto plemen má standard, který určuje, jak by měl vypadat ideální příslušník daného plemene. 

V níže přiloženém dokumentu naleznete plemenné standardy jednotlivých plemen. Plemenný standard pro Connemara pony byl převzat od České Asociace Connemara Pony, u ostatních plemen jsou převzaty překlady plemenných standardů, které publikovaly příslušné britské chovatelské společnosti. Velmi rády bychom zde poděkovaly všem zástupcům všech společností za svolení standardy publikovat a především za vstřícnost a nabídku pomoci. Dále děkujeme všem, kteří se na vzniku tohoto dokumentu podíleli svými připomínkami a odbornými radami

Rafifa Hamoudová a Iveta Lewingerová

Plemenné standardy M+M plemen pro rok 2023, které pro Vás připravila NPS naleznete ZDE